Bankowy rejestr klientów niesolidnych – czym jest i jak działa?

Kredyt to zobowiązanie, które należy regularnie spłacać. Jeśli zobowiązanie to zostanie zaniechane, kredytobiorca może spodziewać się wielu nieprzyjemności i kłopotów. Jednym z nich jest wpisanie takiego klienta banku na specjalną listę. Jest to tzw. bankowy rejestr dłużników. Czym on jest? W jaki sposób można dostać się na jego listy? Czy pobranie kolejnego kredytu przez osobą zapisaną do rejestru jest możliwe? Czym skutkuje umieszczenie na tego rodzaju wpisie?


Bankowy rejestr klientów niesolidnych, bo tak też nazwaną jest ta lista, to specjalny spis, który gromadzi nierzetelnych kredytobiorców. Aby móc pobrać pożyczkę bankową, należy spełnić wiele warunków. Jednym z nich jest przede wszystkim zdolność kredytowa. Ale nie tylko. Ważną cechą jest także brak zaległości wobec banku. Przyszły kredytodawca sprawdza czy poprzednie zobowiązania zostały uregulowane właśnie dzięki wyżej wymienionemu rejestrowi. Rejestr niesolidnych klientów służy również celom informacyjnym, które wymieniane są pomiędzy poszczególnymi bankami. Wniosek kredytowy zadłużonej osoby lub takiej, która zwlekała z opłatami najczęściej od razu zostaje odrzucony. W tego rodzaju rejestrze dłużników najczęściej przechowywane są informacje takie jak Imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zameldowania, dane firmy, itp ars.com.pl.


Kiedy zatem można trafić na listę dłużników. System bankowego rejestr dłużników najczęściej umieszcza informacje o długu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca wyliczonej raty przez okres ponad dwóch miesięcy. Tego rodzaju dane przechowywane są przez 5 kolejnych lat. W szczególnych przypadkach możliwe jest usunięcie z listy pod warunkiem że zostanie złożony i przyjęty odpowiedni wniosek o wykreślenie z bankowego rejestru klientów niesolidnych.