Kategorie psychologii

Wyróżniamy wiele różnych kategorii psychologii. Choć to pojęcie może być dla większości ludzi dość oczywiste i powszechnie znane to tak naprawdę jest ono znacznie obszerniejsze niż można by się spodziewać. Pojęcie psychologii można bowiem rozpatrywać w wielu kategoriach i podkategoriach. W zależności od tego, w jakim obszarze prowadzi ona badania tak może być również interpretowana i rozumiana. Wyróżniamy różne główne i najbardziej popularne pod tym względem kategorie psychologii: psychologię społeczną, psychologię kliniczną, psychologię stosowaną a także psychologię biznesu! Psychologia jednak nie wiąże się tylko z kilkoma najbardziej znanymi działami i rodzajami. Jest ona nauką mającą swoje zastosowanie w wielu różnych aspektach życia – psychologia dotyczy nie tylko określonych ludzi, rzeczy czy dziedzin, ale także możemy doszukiwać się jej obecności na przykład w poszczególnych zachowaniach ludzkich i zjawiskach społecznych. Czasem nawet nie jesteśmy świadomi jak wiele zachowań i działań ludzkich nawet poza ich własną świadomością mogą być uznawane jako zachowania umotywowane lub wyjaśniane podłożem psychologicznym. Często pewne zabiegi słowne albo określona strategia werbalna mająca wywołać określony wpływ na odbiorcę mogą mieć charakter gry psychologicznej – wykonawca może być w pełni świadomy swoich zamiarów – to znaczy z premedytacją używa pewnych argumentów słownych, aby wywołać odpowiednią reakcję u swojego odbiorcy, ale nie zawsze od razu określa je grą psychologiczną. Pomimo innego nazewnictwa jednak można łatwo domyślić się jak wiele rzeczy codziennych łączy się z nauką psychologii.