Nr STOISKA NAZWA ORGANIZACJI
1 Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
2 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych
3 Stowarzyszenie Akademia Umiejętności "Tradycja"
4 Zachodniopomorska Jedosotka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Prawobrzeże – Szczecin"
6 Polski Związek Działkowców
7 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 
8 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów
9 Polskie Stowarzyseznie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
10 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze
11 Stowarzyszenie Reumatyków I Ich Sympatyków Koło Odra-Bałtyk
13 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
14 Fundacja "Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie"
15 Fundacja Słowianie Pomeranii
16 Uczniowski Klub Sportowy BŁEKITNA
17 Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin
18 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
19 Polskie Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Szczecin – Pogodno
20 Fundacja SUN&SAIL
21 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
22 Uczniowski Klub Sportowy Pomerania Szczecin
23 Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"
24 Stowarzyszenie Feniks
25 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie
26 Polskie Stowarzyszenie Rodziców
27 Stowarzyszenie Amazonek "Agata"
28 Fundacja Andreas Grosch
29 Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "SENS"
30 Stowarzyszenie Akademia Wiedzy- Akademia Seniora
31 Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne Pomerania
32 Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów "AGORA-303"
33 Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi "ATOMY"
34 Fundacja "Humanum (B)est"
35 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
35A Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział w Szczecinie
36 Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu
37 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
38 Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne
39 Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS
40 Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "RODZINA"
41 Fundacja Barwne Życie
42 Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia
43 Szczecińska Fundacja "ZDROJE"
44 Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnej ZAFOS
45 Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia
46 Fundacja Mam Dom
47 Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie"
48 Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO
49 Fundacja Promocja Zdrowia
50 Stowarzyszenie Kultury I Integracji "In tracTU"
53 Komitet Obrony Demokracji
54 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji "Synergia"
55 Centrum Kultury Skandynawskiej "Nordic Culture House" w Szczecinie
57 Powertalk International Szczecin Club
58 Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin
58A Stowarzyszenie Obóz Narodowo- Radykalny
59 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Szczecinie
60 Fundacja Mam Marzenie
61 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
62 Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska
63 Rotaract Club Szczecin
65 Stowarzyszenie Artystyczne integracji europejskiej SAIE
66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
67 Koło Twórców Regionalnych Siedlisko Trzebież
68 Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools
69 Uczniowski Klub Sportowy Ełka
69A Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha
70 Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejówki
71 Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Osób Mniejszych Szans WIĘŹ
72 Stowarzyszenie Refugees Szczecin
73 Stowarzyszenie "Odrą w Świat"
74 Fundacja Balet
75 Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna POGODNIAK
75A Fundacja Liga Superbohaterów
76 Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
76A Fundacja Ludziom Morza
77 Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych "COGITO"
78 Rada Osiedla Śródmieście Zachód
79 Szczecińskie Towarzystwo Kultury
80 Stowarzyszenie PO TO JESTEM
81 Towarzystwo Greków Pomorza Zachodniego w Polsce
82 Fundacja Dom Rodzinny Jandrzejówka
83 Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych
84 Lions Club Rainbow Bridge w Szczecinie
85 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE
86 Fundacja VOTUM
87 Stowarzyszenie Otwarte Klatki
88 Fundacja Edukacji Rodzinnej
89 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Esperantystów
90 Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie
92 Stowarzyszenie Szczecin Dla Pokoleń
93 Szczecińskie Stowarzyszenie "TAI-CHI KUNG FU"
94 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
95 Fundacja im. M. Bajerskiej "Macierzanka"
96 Klub Karate Samuraj
97 Polenmarktt e.V.
98 Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
99 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
100 Liga Obrony Kraju
101 Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie
102 Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego Szczecin
103 Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie
104 Pomorskie Towarzystwo Psychotroniczne
105 Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych "Pro LongaVita"
106 Fundacja im. Bolesława Chrobrego
107 Uczniowski Klub Sportowy Centrum Edukacji Zdroje
108 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
109 Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
110 Chrześcijańska Służba Charytatywna
111 Fundacja z Dystansem
112 Rycerze Kolumba w Polsce
114 Stowarzyszenie Nasze Warszewo
116 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
117 Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej
118 Związek Dużych Rodzin 3Plus Koło Szczecin
120 Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"
122 Polskie Tow. Stomijne POL-ILKO
126 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"
130 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
134 Stowarzyszenie "Rollkowy Szczecin"
136 Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie
A Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
B Wydział Spraw Społecznych w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie
C Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragdowe – Zdroje"
D Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
E Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
F Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
G Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Oswajanie sztuki
H1 Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
H2 Związek Piłsudczyków RP Okręg Szczeciński
H3 Światowy Związek Żołnierzy ARMII KRAJOWEJ
H4 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
H5 Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia w Szczecinie "Świteź"
H6 Zachodniopomorski Związek Sybiraków Zarząd Główny
H7 Stowarzyszenie POGOŃ WALCZĄCA
H8 Nowy Koliber
H9 Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć
K Intervista Sp.z o.o
P Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom
I Sektor 3
II Media Dizajn
III Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
IV Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
V Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
VI Polskie Towarzystwo Oceanotechniki
VII Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
VIII Stowarzyszenie POLITES
VIII Regionalne Centrum Wolontariatu
IX Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e. V.
T1 Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików
T2 Polski Związek Łowiecki zarząd okręgowy szczecin