Pozarządowa Kropla Krwi to coroczna akcja dedykowana członkom, wolontariuszom oraz sympatykom szczecińskich organizacji pozarządowych, którzy w czasie trwania Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych będą specjalnymi gośćmi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Pozarządowa Kropla Krwi ma na celu nie tylko promocję krwiodawstwa, ale również promocję tego działania jako cennego daru pozarządowej pasji i aktywności. Finał akcji nastąpi w trakcie XVIII Szczecińskiego Spotkania „POD PLATANAMI” przy współpracy ze szczecińskimi klubami krwiodawców.