Podsumowanie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 2018

Podsumowanie Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2018

Prezydent Piotr Krzystek zaprasza na
Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2018