Spot promujący Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2017

Podsumowanie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 2017

Podsumowanie Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2017

Podsumowanie Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2017 – fotografie