Podsumowanie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 2017

 

 

Podsumowanie Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2017