NIE

W imprezie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, instytucje publiczne, oraz podmioty gospodarcze (tylko zaproszone przez Organizatora).