Wpłaty za udział w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI w wysokości zgodnej z obowiązującą specyfikacją można dokonać jedynie przelewem na rachunek bankowy, na podstawie otrzymanej faktury.

W tytule przelewu należy podać  jedynie nr fakturyWpłaty gotówkowe będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach!

Wpłacający otrzyma fakturę po otrzymaniu przez organizatora zgłoszenia zawierającego komplet danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu (pełna nazwa organizacji, adres, Nr NIP). Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY

pawilon ogrodowy 3/3 m wraz z 3 ściankami wydanymi na prośbę zainteresowanych

 

 

 

 

60,00 zł

stół (200/60 cm)

krzesło (2 szt.)

tabliczka informacyjna z nazwą organizacji (150/30 cm)

talon żywnościowy 5 szt. (uprawniający do odbioru w wyznaczonych punktach na terenie Imprezy porcji kiełbasy z grilla z  dodatkami)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 przyłącze energii elektrycznej (230V/16A) do 1,2 kW znajdujące się w odległości do 30 m od stoiska

100,00 zł

dodatkowy pawilon

50,00  zł/szt.

dodatkowy stół

30,00 zł/szt.

dodatkowe krzesło

15,00 zł/szt.

dodatkowy talon żywnościowy

10,00 zł/szt.

INNE

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY

stoisko prezentacyjne z własnym wyposażeniem (udostępnienie miejsca 4/4 m + tabliczka informacyjna z nazwą organizacji, talon żywnościowy x 5 szt.)40,00 zł
Udział organizacji w imprezie bez stoiska (możliwość prezentacji na scenie, działania promocyjne, bez dodatkowych  świadczeń organizatorów)30,00 zł

Opłaty za udział w Imprezie w odpowiedniej wysokości należy dokonać przelewem na rachunek bankowy, zgodnie z otrzymaną fakturą w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r.W tytule przelewu należy podać nr otrzymanej faktury.

Zgłoszenie należy przesyłać

  • pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,
  • lub pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl
  • lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy  Szczeciński Inkubator  Kultury al. Wojska Polskiego 90,  70-482 Szczecin w dni robocze w godz. 10:00-16:00

Za pełne zgłoszenie rozumie się prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia przesłany do Biura Organizacyjnego Imprezy, które mieści się w budynku  Szczecińskiego Inkubatora Kultury  przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie w ustalonym terminie, oraz dokonanie wpłaty zgodnej z otrzymaną fakturą.

Brak wpłaty do dnia 6 maja 2018 roku jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym mieszczącym się w budynkuSzczecińskiego Inkubatora Kultury al. Wojska Polskiego 90,  70-482 Szczecinod poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00e-mail: platany@twiks.pl, tel. (+48) 914240464