Chcemy nagrodzić tych, którzy w przygotowanie swoich stanowisk w POZARZĄDOWIE włożą najwięcej serca i trudu. Warto się postarać, ponieważ na właścicieli najciekawszych stanowisk czekają cenne nagrody!

Wyboru najładniejszego stoiska, ale także najciekawszej prezentacji, dokona specjalnie powołana Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele sektora pozarządowego, Urzędu Miasta i mediów. Organizacje pozarządowe, które najaktywniej prezentować będą swoje stanowiska staną przed szansą wygrania bonów zakupowych o łącznej wartości 2000 zł. Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody dla organizacji, które otrzymają największą ilość głosów:

  • I miejsce – bon zakupowy  o wartości 1 000 zł,
  • II miejsce – bon zakupowy o wartości 600 zł,
  • III miejsce – bon zakupowy o wartości 400 zł.

W konkursie pod uwagę wzięte zostaną następujące kryteria:

  • wizualne przygotowanie i atrakcyjność prezentowanego stanowiska,
  • gotowość organizacji do udzielania informacji nt. swojej działalności,
  • aktywność organizacji podczas Wielkiego Pikniku Pasji (w tym przygotowanie dodatkowych atrakcji dla odwiedzających, np. warsztatów, happeningów, itp.),
  • stopień wykorzystania spójnej identyfikacji wizualnej organizacji (w tym dostępność folderów/ulotek, oznaczenie).

Z niecierpliwością czekamy na tegoroczne niespodzianki przygotowane przez mieszkańców POZARZĄDOWA!


REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIĘJSZĄ PREZENTACJĘ