Chcemy nagrodzić tych, którzy w przygotowanie swoich stanowisk w POZARZĄDOWIE włożą najwięcej serca i trudu. Warto się postarać, ponieważ na właścicieli najciekawszych stanowisk czekają cenne nagrody!

Wyboru najładniejszego stoiska, ale także najciekawszej prezentacji, dokona specjalnie powołana Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele sektora pozarządowego, Urzędu Miasta i mediów. Dla Organizacji, które otrzymają największą liczbę punktów zostanie przyznana 1 nagroda główna i 4 wyróżnienia:

  • nagroda główna: bon zakupowy o wartości 800,00 zł,
  • wyróżnienie: bon zakupowy o wartości 300,00 zł

W konkursie pod uwagę wzięte zostaną następujące kryteria:

  • wizualne przygotowanie i atrakcyjność prezentowanego stanowiska,
  • gotowość organizacji do udzielania informacji nt. swojej działalności,
  • aktywność organizacji podczas Wielkiego Pikniku Pasji (w tym przygotowanie dodatkowych atrakcji dla odwiedzających, np. warsztatów, happeningów, itp.), stopień wykorzystania spójnej identyfikacji wizualnej organizacji (w tym dostępność folderów/ulotek, oznaczenie).

Z niecierpliwością czekamy na tegoroczne niespodzianki przygotowane przez mieszkańców POZARZĄDOWA!


REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIĘJSZĄ PREZENTACJĘ