Jak się zgłosić?

  1. Zapoznaj się z regulaminem XVII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI” (LINK),
  2. zobacz jak wyglądają opłaty za udział w imprezie (załącznik nr 1),
  3. wypełnij zgłoszenie udziału organizacji w imprezie (załącznik nr 2),
  4. zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 10.00 – 16.00,
  5. jeśli chcesz wystąpić na scenie Amfiteatru im. III Sektora wypełnił dodatkowo załącznik nr 3,
  6. jeśli chcesz zaprezentować swoje działania poza stoiskiem wypełnił załącznik nr 4,
  7. zgłoszenia są przyjmowane do 11 maja 2018 r. (do godz. 23:59),
  8. zgłoszenia nadesłanie po terminie nie będą uwzględniane!
  9. Po wysłaniu/dostarczeniu zgłoszenia otrzymasz fakturę na adres mailowy podany w zgłoszeniu, którą należy opłacić w podanym terminie.