Jak się zgłosić?

  1. Zapoznaj się z regulaminem XVIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI” (LINK),
  2. zobacz jak wyglądają opłaty za udział w imprezie (załącznik nr 1),
  3. wypełnij zgłoszenie udziału organizacji w imprezie (załącznik nr 2),
  4. zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 10.00 – 16.00,
  5. zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia 2019 r. (do godz. 23:59),
  6. zgłoszenia nadesłanie po terminie nie będą uwzględniane!
  7. Po wysłaniu/dostarczeniu zgłoszenia otrzymasz fakturę na adres mailowy podany w zgłoszeniu, którą należy opłacić w podanym terminie.