Informujemy wszystkich uczestników XVIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI w dniu 19.05.2019 r., że wzorem lat ubiegłych, w dniu imprezy tj. 19.05 ( niedziela) w godzinach 8 – 19 ulice wokół Jasnych Błoni (Ogińskiego, Felczaka, Szymanowskiego, Moniuszki, Piotra Skargi) będą wyłączone z ruchu drogowego.

Wjazd na teren imprezy będzie możliwy jedynie w godzinach  8 – 11 i od godz. 17  jedynie na podstawie przepustek wystawionych przez organizatora. W czasie trwania imprezy niedopuszczalny jest ruch pojazdów. Parkowanie odbywać się może jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na alejki pod platanami.

Kierowcy niestosujący się do powyższych zasad będą karani przez Straż Miejską, a pojazdy zaparkowane nieprawidłowo odholowywane na koszt właściciela.

Przepustki otrzymać można w Biurze Organizacyjnym Imprezy w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90  w dni robocze godzinach 10.00 – 16.00