Udostępnienie przyłącza energii elektrycznej możliwe jest na wybranych stoiskach prezentacyjnych i wymaga dodatkowej opłaty zgodnie ze specyfikacją opłat.

Maksymalny pobór mocy na jednym stoisku nie może być większy niż 1,2 kW.

Przyłącza mogą być zlokalizowane w odległości do 20 m od stoiska, a doprowadzenie energii na stoisko leży po stronie wystawcy.

Wykonanie instalacji i wykorzystanie urządzeń, powinno nastąpić tylko z uwzględnieniem wymagań  ochrony przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Korzystanie z energii elektrycznej, mimo braku zgłoszenia na jej zapotrzebowanie skutkuje karą pieniężną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).


Przykładowa moc urządzeń elektrycznych

Nazwa  urządzenia

Moc  w kW

Telewizor

0,3- 0,5 kW

Komputer z monitorem / laptop

0,4 kW

Rzutnik multimedialny

0,3 – 0,8 kW

Odtwarzacz DVD

0,2 kW

Czajnik elektryczny

1,2 – 2,0 kW

Mikrofalówka

0,8 kW

Żarówka

0,04 – 0,2 kW