W czasie trwania imprezy dopuszcza się prowadzenie działalności handlowej dla organizacji pozarządowych ( sprzedaż własnych wyrobów, loterie itp.), jedynie w przypadku  prowadzenia tych działań zgodnie ze statutem danej organizacji i przeznaczeniem pozyskanych w ten sposób środków na cele statutowe.

Prowadzenie ww. działalności nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie działalności handlowej będzie możliwe jedynie na terenie imprezy w godzinach  11 – 18 w dniu imprezy na podstawie pisemnej zgody organizatora.

Stosowny dokument otrzymać można w Biurze Organizacyjnym w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90  w dniach roboczych w godzinach 10.00 –16.00