Akademia Ludzi Aktywnych to cykl działań, szkoleń i warsztatów mających na celu zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną i obywatelską. Celem Akademii Ludzi Aktywnych jest promocja aktywności, kreatywności, oraz gotowości do podejmowania nowych wyzwań i wolontariatu, możliwość zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem, sferami aktywności i formami pracy organizacji pozarządowych.

W ramach tego działania szczecińskie szkoły, przedszkola, uczelnie, młodzież, grupy osób będą miały możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, spotkaniach, warsztatach, zadaniach dzięki czemu będą mogli zdobywać punkty w wyścigu o najbardziej aktywną klasę/ szkołę/ grupę w zakresie działań społecznych i obywatelskich.

Do realizacji działań zapraszamy lokalne podmioty, które zaprezentują wachlarz możliwości angażowania się społecznego i tej formy działalności na rzecz najbliższego odbiorcy. Formy spotkań to m.in. wykłady w szkole, warsztaty w organizacji, spotkania otwarte, uczestnictwo w wydarzeniach, realizacja działania własnego, opisanie określonego zjawiska. Dla najbardziej aktywnych grup przewidziane będą nagrody!